Gerçek yolculuk kendine yapılan yolculuktur..

İnsanlar dağların doruklarını denizin dalgalarını geniş nehirleri ve koca okyanusu seyretmek için yolculuk yaparlar ama en büyük mucize olan kendilerini görmeksizin geçip giderler.

Aziz Agustine

Kendini bilme çalışması yapılmadan ruhsal bir yolda ilerlemek mümkün değildir, kadim inisiyeler ve ruhsal yolculuklar bu büyük hakikati binlerce yıl önceden bilmişler ve uygulamaya koymuşlardır. Kendini bilmek insanın her yönüyle kendisi hakkında sorgulama yapmasıdır. Sorgulama yapmak kendini arayan kendini keşfetme yolunda çabalayan varlık için ayna vazifesi görmektedir.

Kendimizi sorgulamak objektif bakış açısıyla kendimizi karşımıza alarak noksan taraflarımızı tespit etmeye gayret sarfetmek, kendini tanıma ve bilme çalışmalarında çok faydalı bir etkendir. Zaten bütün çalışmalarımız özünde öncelikle sizi gerçek sizle tanıştırmaktır. Sizi gerçek sizle tanıştırdığımızda; mucizelerin hayatınıza nasıl gireceğine tanık olmaya hazır mısınız? Para, aşk, zenginlik, sağlık ve niceleri sizinle bütünleşmeyi bekliyor.